lunes, 22 de noviembre de 2010

Activitat 2 Els Sentits, grupal

El gust

El nadó en l'època de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'aquests reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebès son capaços de ficar-se objectes a la boca i
comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte. Es important que li donen la possibilitat des de ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.


La vista
La vista és un sentit que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color,...
 • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
 • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
 • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult
 • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
 • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament
El tacte:
El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
12 mesos: el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
3è any +: és molt important junt amb la visual i l’auditiva.
L'oïda:
Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el fetus respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys: el nen ja pot reconèixer una cançó 
L'olfacte:
En el moment de néixer el sentit de l'olfacte ja està força desenvolupat. El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té 3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament del gust.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Activitat 2, Desenvolupament sensorial, individual.

Els sentits:

 • El gust:
  • el nounat te el sentit del gust força desenvolupat, perquè a l'uter matern les papil·les gustatives ja funcionen. Discrimina entre el dolç, l'àcid, el salat i l'amarg, i prefereix el dolç. Cap al quart mes de vida comença a acceptar el salat. Al llarg de tota la vida, l'evolució i el funcionament d'aquest sentit es combina amb l'olfacte.

 • El tacte:
  • el fetus es sensible al tacte i el nadó té una sensibilitat tàctil molt precoç. El tacte i la sensibilitat cutània en general és un dels sentits que es desenvolupa primer. El nadó exerceix la percepció tàctil amb la boca, primer, i amb les mans i les plantes dels peus, després. Cap al 6è o 7è mes, el tacte aconsegueix una gran evolució.

 • L'olfacte:
  • En el moment de néixer el sentit de l'olfacte ja està força desenvolupat. El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té 3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament del gust. 

 • La vista:
  • El nou nat és capaç de distingir el clar del fosc; la seva agudesa visual és molt pobra, però evoluciona ràpidament durant les primeres setmanes. Al mes de néixer ja pot fixar la mirada en un objecte gran situat davant seu i seguir-lo. Cap al 12 mesos l'infant adquireix l'agudesa de les persones adultes.
    
 • L'oïda:
  • El nounat té una sordesa parcial a causa de la immaduresa del nervi auditiu i de l'oclusió dels conductes auditius provocada per la mucositat. Pot distingir la intensitat, el timbre i el to d'un so, pot sentir murmuris, no reacciona a sons monòtons i és capaç de localitzar un so. Cap als 3 mesos el seu sistema auditiu ja té un grau òptim de maduració.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Activitat 1 Unitat formativa 5, Grupal


Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.


Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.Psicomotricitat intrumental: En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.
Videos psicomotricitat: 


miércoles, 3 de noviembre de 2010

Activitat 1 UF5. Individual

 
Psicomotricitat: relació entre el cos i la ment

 Tipus de psicomotricitat segons Acoutourier:
 • Instrumental: L'educador diu el que s'ha de fer, s'entén que el cos és un instrument que al nen li serveix per aprendre a utilitzar-lo i dominar-lo.
 • Relacional: L’educador ha d’estimular al nen per a que faci el que vulgui. L’infant s’ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que es treballi el sensoriomotriu, simbòlic i de representació. El cos és entès en la seva globalitat.