lunes, 22 de noviembre de 2010

Activitat 2 Els Sentits, grupal

El gust

El nadó en l'època de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'aquests reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebès son capaços de ficar-se objectes a la boca i
comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte. Es important que li donen la possibilitat des de ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.


La vista
La vista és un sentit que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color,...
  • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
  • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
  • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult
  • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
  • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament
El tacte:
El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
12 mesos: el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
3è any +: és molt important junt amb la visual i l’auditiva.
L'oïda:
Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el fetus respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys: el nen ja pot reconèixer una cançó 
L'olfacte:
En el moment de néixer el sentit de l'olfacte ja està força desenvolupat. El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té 3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament del gust.

No hay comentarios: