miércoles, 6 de abril de 2011

Activitat 6, (Reformulació de les activitats per la nena)

Una vegada exposades les activitats, farem una mica de cada activitat, ja que per l'edat de la nena, 6 mesos, segons quines activitats no es poden duu a terme. Pel que fa a l'activitat a l'aula agafarem parts de les 3 activitats, ja que, més o menys la de la Estefania i la meva són iguals, i la part de la pilota de l'Alba. Per tant agafarem amb la nena i la moure'm amb la pilota i després ficarem tres objectes al davant.
Després per l'activitat a casa, agafarem una a la nena li moure'm les mans i els peuets, i després li donarem de menjar d'una forma divertida, fent ús de el típic avionet, es adir, moure'm la cullera fent sorolls d'un avió així la nena l'aura de seguir amb el cap, la vista i amb les mans.  
Suposo que agafar una mica de cada quedaria bé l'activitat.

No hay comentarios: