sábado, 9 de abril de 2011

Activitat 8


Període Sensoriomotor:

De  0 a 1 mes:
  • El reflex pupil·lar
  • El reflex de prensió

En aquest subestadi el infant està en període d’adaptació i els únic moviments que fa són reflexos determinats biològicament, és a dir, agafa un objecte que toca la seva mà per exemple. La intel·ligència sensoriomotora es va construint successivament a partir dels reflexos innats, al final en un determinat moment el infant utilitzarà els reflexos intencionadament. Per això considero que són importants aquest dos reflexos. 

D’1 a 4 mesos:
  • Primeres accions:

Són els hàbits, que suposen una alteració dels reflexos innats, però que encara no tenen el tret de intencionalitat pròpia de les conductes intel·ligents que serà aconseguit en el següent estadi.
  • Reaccions circulars primàries (RCP)

Exercici funcional que la finalitat es mantenir o descobrir una altra vegada el resultat nou o interessant, per exemple, l’acció de “xuparse” el polze de forma sistemàtica, no degut a l’atzar, implica una coordinació entre mà i boca que suposa una adaptació adquirida de reflex de succió. Aquesta modificació del esquema de succió suposa una acomodació deguda a l’experiència i, per lo tant, una distinció entre assimilació i acomodació que no existia en el subestadi anterior i que aconsegueix major rellevància en estadis posteriors.   

De 4 a 8 mesos
  • Reaccions circulars secundàries (RCS)
  • Espectacle interessant

Mostra un interès mes clar cap al mon exterior. Els esquemes comencen a dirigir-se cap a fora del propi cos del nadó. Comença l’exploració de l’entorn. Quan manipula un objecte ho fa per què té un interès real en explorar-lo.
Aquesta major consciència de l’entorn li permetrà descobrir procediments per reproduir fets interessants. Per exemple, el nadó pot donar un cop amb la mà accidentalment a un objecte del bressol fent que es mogui i reproduir aquesta seqüència durant un interval de temps. El nadó està començant a desenvolupar un tipus de coneixements molt importants: que pot fer per reproduir resultats desitjables. 

De 8 a 12 mesos
  • Coordinació de dos esquemes en un acte únic

Ja es capaç de percebre algun objecte desitjable i imaginar com aconseguir-lo. La seva conducta ja es intencional i pot mostrar una clara conducta d’anticipació davant l’aparició de determinats indicis. Un nen pot plorar quan un adult que estava assegut al seu costat s’aixeca anticipant la seva marxa. Aquestes conductes anticipa tòries suposen una previsió independent de l’acció que s’està realitzant, però no implica encara una representació que el nen no aconseguirà fins el final del període sensoriomotor (2 anys)

De 12 a 18 mesos

  • Reacció circular terciària (RCT)
  • Descobriment de nous mitjans per experimentació activa

El nadó comença de forma deliberada i sistemàtica a variar les seves conductes. El nen no es limita ara a repetir, davant situacions concretes, respostes o solucions que prèviament havent tingut èxit. Es el moment en que comença a experimentar i descobrir noves solucions mediant un procediment de tanteig. Així pot aprendre que un objecte situat a certa distancia pot agafar-se mediant un pal, cordill... l’experimentació sobre l’entorn adquireix un paper predominant en la conducta del nen que gaudeix amb aquestes noves activitats. El llançar objectes com culleres o altres, des de la cadira, per exemple, es un medi per el que pot explorar les consecuències de les seves actuacions i resultar altament motivant. El desenvolupament està tenint el seu inici en aquestes activitats.

De 18 a 24 mesos.


  • Invenció de nous mitjans per combinació mental


El nen es ara capaç de pensar i actuar sobre el món de forma interna i no merament de forma externa (tanteig). Així serà capaç de buscar els objectes que s’han amagat mitjançant desplaçaments invisibles.
El nen posseeix els conceptes d’espai, temps i causalitat que li permetran aconseguir una representació coherent i completa de la realitat en la que ell mateix està inclòs, i a partir de la qual pot actuar de forma intel·ligent.


Període preoperacional:

De 2 a 4 anys (aprox.)
  • Preconceptes o conceptes primitius
  • Raonament transductiu


De 4 a 7 anys (aprox.)

  • Es va produint una certa descentració
  • Les intuïcions encara que lligades a les configuracions perceptives es van acostant a les operacions concretes
  • El raonament està relacionat al: realisme, animisme i artificialisme

Caracteritzat per la capacitat de representació del nen en la funció simbòlica o semiòtica. Aquesta capacitat de representar lo real per mitja de significants diferents de les coses significades, es plasma en diferents camps com la imitació, el dibuix, el joc i el llenguatge.

Durant el període preoperatori no arriba a alliberar el pensament del subjecte dels aspectes superficials, perceptius dels problemes, sent encara el seu pensament intuïtiu. A partir dels 6 – 7 anys es capaç el nen de realitzar aquest tipus d’accions mentals, interioritzades, que s’anomena operacions i mostren ja un tipus de pensament lògic. Aquestes operacions, posades de manifest en l’aparició de nocions com la conversació, la seriació i la classificació, tenen un aspecte principa que es el seu caràcter reversible. Així, quan un nen del estadi operatori concret ens diu que la quantitat de líquid no ha canviat al canviar la forma del recipient que el conté.
Les operacions concretes estan sempre lligades a l’acció i el nen es incapaz de construir un discurs lògic a partir de proposicions verbals independents de la seva acció sobre els objectes.


6 comentarios:

Estefania_Pérez dijo...

Hola Yanina!
Primer comentar que a l'hora de llegir el que has posat em surt com uns números raros...ho dic per si no ho has vit ho no et surt a tu.
El resum crec que està força bé ja que destaques aspectes importants.
Ademès cal dir que està organitzat.
Potser et falte una mica d'informació ja que jo he posat alguna cosa més però la veritat que has fet un bon resum.

Sandra Serra dijo...

hola yanina!!!!!!!!
En quan al resum la teva estructura de resumir cada fita per mesos es molt semblant a la meva, i crec que has sapigut destacar les fites més importants de cada mes.

pd: també et comento el mateix que la Fany que surten uns números extranys...

Sandra Serra dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
alba_collados dijo...

Hola guapissima!

Pues jo no vec els números aquests que dieu!! jajaj
Bueno a lo que anava! xD
com li he dit a la Sandra crec que ha fet un bon resum ja que destaqueu les coses més importants!

Rosi dijo...

Hola Yanina!!!

Doncs,jo tampoc vec els númerosss!!! jajajaja...

M'agradat molt l'estructuració del subestadis, crec que més o menys totes ho hem fet molt semblant...ok!!!

Ely Briceño dijo...

Hola Yanina!!!!
El resumen que destacas estan facíl de entender.